Naar inhoud

Laika

Konijn met Pruimen

Konijn met pruimen speelt zich af ten huize van de familie Van Campenhout. Ze zijn gezworen vleeseters, bezitten een riante villa én een wagenpark met een gemiddelde uitstoot van 300 gram Co2/kilometer per vehikel. De thermostaat staat permanent op bijna tropische temperaturen… Kortom, mensen voor wie het begrip ‘duurzaamheid’ er enkel op wijst dat het leven steeds duurder wordt. Er is een etentje gepland voor de verjaardag van zoon Wim, die meteen zijn nieuw lief voorstelt: Evelyne, een anders gekleurde bio-ingenieur die voor een ngo werkt. Evelyne blijkt zowat in alles het tegendeel van het echtpaar en steekt haar mening niet onder stoelen of banken, wat uiteraard enigszins nefast is voor de feestvreugde…

Wat volgt is niet louter een conflict tussen twee generaties, maar evenzeer tussen leefgewoonten, consumptiepatronen en visies op onze verhouding tot deze planeet. Een komisch, tragisch, hilarisch, grotesk vertoon, terwijl de gemoederen geleidelijk oververhit raken en het konijn-met-pruimen langzaam zwart blakert in de oven.

PROJECT: Olie drijf boven

De voorstelling Konijn met pruimen maakt deel uit van het groter project rond ecologie Olie drijft bovenOlie drijft boven heeft zowel een educatief als een artistieke component en speelt zich zowel af op school als in de theaterzaal. LAÏKA en Bos+ gingen hiervoor een samenwerking aan.

Educatieve omkadering:

Naast de theatervoorstelling omvat het project ook een gratis traject op school. Het doel van het hele project is immers niet alleen de bewustwording van een complexe problematiek; het wil jonge mensen er ook toe aanzetten zich te engageren om duurzame veranderingen door te voeren in hun eigen leven, in hun school en finaal in de hele maatschappij.

Dit traject op school omvat meerdere componenten:

Bos+ voorziet begeleiding op school via een milieuwerkgroep of klassikaal met een leerkracht die rond dit thema werkt. Dit kan bijvoorbeeld binnen de lessen Nederlands, maatschappelijke vorming, cultuur- en gedragswetenschappen, aardrijkskunde, zedenleer… Het betreft immers een project op het snijpunt van cultuur, milieu en ontwikkelingssamenwerking.

Lesmappen:

Bos+ en LAÏKA stellen een lesmap samen voor de begeleidende leerkracht(en) van de deelnemende scholen. Deze lesmap bevat informatie over de voorstelling, tips voor de naverwerking in de klas, achtergrondinformatie, toelichting bij de problematieken en links naar documentaires, films en literatuur.

Ná de voorstelling is er de mogelijkheid tot een gesprek met de acteurs

 

Spel: Aminata Demba, Ruth Beeckmans, Matthias Van Mieghem & Frank Dierens

Tekst: Dimitri Verhulst

Regie: Jo Roets

 

Prijs per leerling

6 euro

Leerjaar

5de & 6de jaar

Duur

60 minuten

Max. aantal toeschouwers

 200 leerlingen

website, lesmap   & recensies

Laika – Theater der zinnen